Adresas: 
Rasytės g. 9, Kaunas
Tel.: 37-460165

Internetinė svetainė: 
http://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Lopšelis-darželis "Žingsnelis" vykdo neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programas. Ugdymo programa, skirta 1-5(6) m. vaikų ugdymui. Ji nuolat atnaujinama, tobulinama atsižvelgiant į vaiko poreikių kaitą, tėvų lūkesčius ir pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas.

Kauno lopšelio-darželio "Žingsnelis" ikimokyklinio ugdymo programa 2009-2014 m. atliepia Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas ir dera su Kauno miesto savivaldybės strateginio švietimo plano 2004-2012 m. nuostatomis, metinėmis veiklos programomis bei nusako Kauno lopšelio-darželio "Žingsnelis" strateginio plano 2008-2012 m. tikslus ir kryptis.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Žingsnelis“ vaikų ugdymas(si) vykdomas remiantis valstybine programa "Ikimokyklinio ugdymo gairės: programa pedagogams ir tėvams" bei taikoma „Geros pradžios“ metodika orientuota į vaiką ir grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą.

 

Teikiama pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams bei jų tėvams. šia pagalbą kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams teikia logopedas-metodininkas Rita Miliukevičienė. Tikslinga kalbos korekcija vykdoma individualių ir frontalių (pogrupinių ir grupinių) pratybų forma, kaip ir visa kita vaikų veikla, tiriant, stebint, dirbant, mokant ir žaidžiant. Kalbos tyrimas. Jo metu visapusiškai tiria ugdytinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį. Logopedė planuoja veiklą sutrikimams šalinti, organizuoja individualius ir grupinius užsiėmimus.Konsultavimas. Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais, konsultuoja tėvus, auklėtojas sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais. Skaito paskaitas bei pranešimus tėvams, auklėtojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

Lopšelyje-darželyje „Žingsnelis“ didžiulis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, taisyklingos laikysenos formavimui ir taisymui, plokščiapadystės profilaktikai ir korekcijai. Turintiems judesio ir padėties sutrikimus pagalba teikia kūno kultūros pedagogas- metodininkas Audronė Vizbarienė, kuri organizuoja korekcinę mankštą salėje plokščiapėdystės ir taisyklingos kūno laikysenos profilaktiką.

Įstaigoje veikia specialiojo ugdymo komisija, pagal kompetenciją ir gavus tėvų sutikimą atliekami specialiųjų poreikių vertinimai. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Vyr. slaugytoja – dietistė Danutė Venckūnienė vykdo vaikų dienos ritmo priežiūrą, rengia ugdytinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas, tvarko medicininius dokumentus, analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, rūpinasi ugdytinių sergamumo bei traumatizmo profilaktika, organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą, užtikrina sanitarinių - higieninių normų laikymąsi, suteikia vaikams pirmąją pagalbą, konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais, vykdo žarnyno infekcinių ir oro lašelinių ligų prevencija.